Gen

PAX9 - tand agenesis ¹

Doorlooptijd
Volledige analyse: 8 weken / Gerichte analyse: 4 weken
Uitvoerend laboratorium
Maastricht UMC+

PAX9 - tand agenesis ¹PAX9 - tand agenesis ¹

Deze test valt onder de volgende aandoening(en):

  • Aandoeningen > Dermatologisch > Tand Agenesis

Als alternatief kunt u dit ook testen middels een van de volgende pakketten:

  • panel oligodontie (WNT10A, MSX1, PAX9, AXIN2) ┬╣
  • WES craniofaciale afwijkingen (100.0% *)
  • WES huidaandoeningen┬╣ (100.0% *)
  • WES Mendeliaans overervende aandoeningen (100.0% *)

* % van het coderende deel van dit gen heeft een dekking van >20x. (Geen % : Het betreft een niet-coderend gen waar geen coverage statistiek op berekend wordt)

Doorlooptijd
Volledige analyse: 8 weken / Gerichte analyse: 4 weken

Methode

  • Sequentie-analyse van alle coderende exonen en flankerende intron-exon overgangen

OMIM: 167416
Uitvoerend laboratorium: Maastricht UMC+
Toegestane material(en): EDTA bloed, Geisoleerd DNA, Wangslijmvlies