Gen

MVK - hyper-IgD syndroom

Doorlooptijd
Volledige analyse: 8 weken / Gerichte analyse: 4 weken
Uitvoerend laboratorium
Radboudumc

MVK - hyper-IgD syndroomMVK - hyper-IgD syndroom

Deze test valt onder de volgende aandoening(en):

 • Aandoeningen > Hematologisch, erfelijk > Hyper-IgD syndroom
 • Aandoeningen > Immunologisch, erfelijk > Hyper-IgD syndroom

Als alternatief kunt u dit ook testen middels een van de volgende pakketten:

 • Erfelijk beenmergfalen en/of predispositie voor hematologische maligniteiten panel
 • Huidaandoeningen panel¹
 • Mendeliaans overervende aandoeningen panel
 • Metabole aandoeningen panel
 • Preconceptie test panel¹
 • Primaire immuundeficiëntie panel
 • Verstandelijke beperking panel
 • Visusstoornissen panel

Doorlooptijd
Volledige analyse: 8 weken / Gerichte analyse: 4 weken

Methode

 • Sequentie-analyse van alle coderende exonen en flankerende intron-exon overgangen

OMIM: 251170
Uitvoerend laboratorium: Radboudumc
Toegestane material(en): EDTA bloed, Geïsoleerd DNA, Wangslijmvlies