Gen

VPS13B - Cohen syndroom

Doorlooptijd
Volledige analyse: 8 weken / Gerichte analyse: 4 weken
Uitvoerend laboratorium
Radboudumc

VPS13B - Cohen syndroomVPS13B - Cohen syndroom

Deze test valt onder de volgende aandoening(en):

 • Aandoeningen > Verstandelijke beperking > Cohen syndroom
 • Aandoeningen > Multipele congenitale afwijkingen (MCA) > Cohen syndroom

Als alternatief kunt u dit ook testen middels een van de volgende pakketten:

 • WES erfelijk beenmergfalen en/of predispositie voor hematologische maligniteiten (% *)
 • WES huidaandoeningen¹ (% *)
 • WES Mendeliaans overervende aandoeningen (% *)
 • WES metabole aandoeningen (% *)
 • WES preconceptie test ¹
 • WES primaire immuundeficiëntie (% *)
 • WES verstandelijke beperking (% *)
 • WES visusstoornissen (% *)

* % van het coderende deel van dit gen heeft een dekking van >20x. (Geen % : Het betreft een niet-coderend gen waar geen coverage statistiek op berekend wordt)

Doorlooptijd
Volledige analyse: 8 weken / Gerichte analyse: 4 weken

Methode

 • Sequentie-analyse van alle coderende exonen en flankerende intron-exon overgangen

OMIM: 607817
Uitvoerend laboratorium: Radboudumc
Toegestane material(en): EDTA bloed, Geïsoleerd DNA, Wangslijmvlies