CXCR4 - WHIM syndroom (immuundeficiëntie)

Deze test valt onder de volgende aandoening(en):

  • Aandoeningen > Immunologisch, erfelijk > WHIM syndroom

Als alternatief kunt u dit ook testen middels een van de volgende pakketten:

  • Erfelijk beenmergfalen en/of predispositie voor hematologische maligniteiten panel
  • Huidaandoeningen panel¹
  • Mendeliaans overervende aandoeningen panel
  • Primaire immuundeficiëntie panel

Doorlooptijd
Volledige analyse: 8 weken / Gerichte analyse: 4 weken

Methode

  • Sequentie-analyse van alle coderende exonen en flankerende intron-exon overgangen

OMIM: 120140
Uitvoerend laboratorium: Radboudumc
Toegestane material(en): EDTA bloed, Geïsoleerd DNA, Wangslijmvlies




Gen

CXCR4 - WHIM syndroom (immuundeficiëntie)

Doorlooptijd
Volledige analyse: 8 weken / Gerichte analyse: 4 weken
Uitvoerend laboratorium
Radboudumc

CXCR4 - WHIM syndroom (immuundeficiëntie)