MVK - hyper-IgD syndroom

Deze test valt onder de volgende aandoening(en):

 • Aandoeningen > Hematologisch, erfelijk > Hyper-IgD syndroom
 • Aandoeningen > Immunologisch, erfelijk > Hyper-IgD syndroom

Als alternatief kunt u dit ook testen middels een van de volgende pakketten:

 • WES erfelijk beenmergfalen en/of predispositie voor hematologische maligniteiten (90.4% *)
 • WES huidaandoeningen¹ (90.4% *)
 • WES Mendeliaans overervende aandoeningen (90.4% *)
 • WES Mendeliaans overervende aandoeningen (90.4% *)
 • WES metabole aandoeningen (90.4% *)
 • WES preconceptie test ¹
 • WES primaire immuundeficiëntie (90.4% *)
 • WES verstandelijke beperking (90.4% *)
 • WES verstandelijke beperking (90.4% *)
 • WES visusstoornissen (90.4% *)

* % van het coderende deel van dit gen heeft een dekking van >20x. (Geen % : Het betreft een niet-coderend gen waar geen coverage statistiek op berekend wordt)

Doorlooptijd
Volledige analyse: 8 weken / Gerichte analyse: 4 weken

Methode

 • Sequentie-analyse van alle coderende exonen en flankerende intron-exon overgangen

OMIM: 251170
Uitvoerend laboratorium: Radboudumc
Toegestane material(en): EDTA bloed, Geisoleerd DNA, Wangslijmvlies
Gen

MVK - hyper-IgD syndroom

Doorlooptijd
Volledige analyse: 8 weken / Gerichte analyse: 4 weken
Uitvoerend laboratorium
Radboudumc

MVK - hyper-IgD syndroom