SNAI2 - piebaldisme

Deze test valt onder de volgende aandoening(en):

 • Aandoeningen > Dermatologisch > Piebaldisme

Als alternatief kunt u dit ook testen middels een van de volgende pakketten:

 • Craniofaciale afwijkingen panel
 • Doofheid panel (inclusief GJB2)
 • Huidaandoeningen panel¹
 • Mendeliaans overervende aandoeningen panel
 • Preconceptie test panel¹

Doorlooptijd
Volledige analyse: 8 weken / Gerichte analyse: 4 weken

Methode

 • Sequentie-analyse van alle coderende exonen en flankerende intron-exon overgangen
 • Deletie/duplicatie analyse (MLPA)

OMIM: 602150
Uitvoerend laboratorium: Radboudumc
Toegestane material(en): EDTA bloed, Geïsoleerd DNA, Wangslijmvlies
Gen

KIT - piebaldisme

Doorlooptijd
Volledige analyse: 8 weken / Gerichte analyse: 4 weken
Uitvoerend laboratorium
Radboudumc

KIT - piebaldismeKIT - piebaldisme

Deze test valt onder de volgende aandoening(en):

 • Aandoeningen > Dermatologisch > Piebaldisme

Als alternatief kunt u dit ook testen middels een van de volgende pakketten:

 • Erfelijk beenmergfalen en/of predispositie voor hematologische maligniteiten panel
 • Erfelijke kanker panel
 • Huidaandoeningen panel¹
 • Mendeliaans overervende aandoeningen panel

Doorlooptijd
Volledige analyse: 8 weken / Gerichte analyse: 4 weken

Methode

 • Sequentie-analyse van alle coderende exonen en flankerende intron-exon overgangen
 • Deletie/duplicatie analyse (MLPA)

OMIM: 164920
Uitvoerend laboratorium: Radboudumc
Toegestane material(en): EDTA bloed, Geïsoleerd DNA, WangslijmvliesGen

SNAI2 - piebaldisme

Doorlooptijd
Volledige analyse: 8 weken / Gerichte analyse: 4 weken
Uitvoerend laboratorium
Radboudumc

SNAI2 - piebaldisme