Zwangerschapsbeëindiging (TOP) (QF PCR / Array)

Deze test valt onder de volgende aandoening(en):

  • Aandoeningen > Fertiliteit en zwangerschap > Levend-/doodgeboorte, met misvorming van de vrucht

Doorlooptijd
6 weken

Methode

  • Deletie/duplicatie analyse met het ThermoFisher CytoScan HD array platform met 2.696.550 kopie nummer markers (waarvan 743.304 SNP markers) verdeeld over het humane genoom. De genoomwijde praktische resolutie is gemiddeld ~20kb.
  • QF-PCR
  • Deletie/duplicatie analyse met het ThermoFisher CytoScan XON array platform met 6,85 miljoen kopie nummer markers (waarvan 300.000 SNP markers) met zeer goede dekking op exonniveau (zowel coderende als niet-coderende exonen). De genoomwijde praktische resolutie is gemiddeld ~100kb.
Opmerkingen
Graag vermelden: aard van de afwijkingen, zwangerschapstermijn + geslacht, persoonsgegevens van moeder. Geef ook de aard van het materiaal aan. Er wordt geen traditioneel chromosomenonderzoek meer verricht

Uitvoerend laboratorium: Radboudumc
Toegestane material(en): EDTA bloed, FFPE, Heparine bloed, Huidbiopt, Navelstreng biopt, Geisoleerd DNA

Array

partus immaturus / praematurus / doodgeboren (QF PCR)

Doorlooptijd
6 weken
Uitvoerend laboratorium
Radboudumc

partus immaturus / praematurus / doodgeboren (QF PCR)partus immaturus / praematurus / doodgeboren (QF PCR)

Deze test valt onder de volgende aandoening(en):

  • Aandoeningen > Fertiliteit en zwangerschap > Levend-/doodgeboorte, met misvorming van de vrucht

Doorlooptijd
6 weken

Methode

  • QF-PCR
  • Deletie/duplicatie analyse met het ThermoFisher CytoScan XON array platform met 6,85 miljoen kopie nummer markers (waarvan 300.000 SNP markers) met zeer goede dekking op exonniveau (zowel coderende als niet-coderende exonen). De genoomwijde praktische resolutie is gemiddeld ~100kb.
Opmerkingen
Graag vermelden: aard van de afwijkingen, zwangerschapstermijn + geslacht, persoonsgegevens van moeder. Geef ook de aard van het materiaal aan. Er wordt geen traditioneel chromosomenonderzoek meer verricht.

Met ingang van 1 september 2018 wordt er bij IUVD (intra uterine vruchtdood) alleen nog array ingezet als er ook malformaties op het aanvraagformulier gemeld staan (of er een nadrukkelijk en beargumenteerd verzoek is).
 

Uitvoerend laboratorium: Radboudumc
Toegestane material(en): EDTA bloed, Heparine bloed, Huidbiopt, Navelstreng biopt, Geisoleerd DNAArray

Zwangerschapsbeëindiging (TOP) (QF PCR / Array)

Doorlooptijd
6 weken
Uitvoerend laboratorium
Radboudumc

Zwangerschapsbeëindiging (TOP) (QF PCR / Array)